MKN – Multi Kulturelt Netværk

Skaber kontakt mellem flygtningefamilier og danske familier

Multi Kulturelt Netværk har til formål at hjælpe indvandre- og flygtningefamilier i Danmark med at blive integreret i samfundet. Det gør vi ved at oprette netværksfamilier for de nytilkomne, samt at tilbyde hverdagsrådgivning. Klik på et af billederne for at se mere om en af delene

Hvad er en netværksfamilie?

Med en netværksfamilie får flygtningefamilien en kontakt der fungerer på samme måde som samværet mellem den gode naboer. Nogle gange er det en kort snak over hækken. Andre gange spiser vi middag sammen. Den ene dag har flygtningefamilien brug for hjælp, næste dag er det den danske familie der har brug for hjælp.

Der står aktivitetsledere til rådighed for både de danske netværksfamilier og flygtningefamilierne, hvis der er spørgsmål eller et eller andet som aktivitetslederne kan hjælpe med.

Multi Kulturelt Netværk påtager sig ikke lønnet arbejde, men er et supplement til det arbejde Kalundborg Kommune udfører.

 

Multi Kulturelt Netværk arrangerer aktiviteter og informationsmøder for de danske netværksfamilier og flygtningefamilierne.

Aktivitetslederne er umiddelbart bindeleddet mellem Kalundborg Kommunes integrationsafdeling og Multi Kulturelt Netværk.

Hvis du er interesseret i at blive netværksfamilie for en flygtningefamilie er du velkommen til at kontakte os.

Sådan fungerer det

Dansk familie Interviewes

De Danske netværksfamilier bliver interviewet at en aktivitetsleder

Flygtningefamilie mødes

Flygtningefamilien og aktivitetsleder mødes. Sagsbehandler og evt. tolk er til stede

Familier matches sammen

Aktivitetsleder matcher en flygtningefamilie med en dansk netværksfamilie.

Familierne mødes

De to familier og en aktivitetsleder mødes og familierne føler hinanden an. Evt. tolk er til stede.

Familierne laver aftaler

Familierne aftaler hvordan de skal mødes fremover.

Hverdagsrådgivning

I vores hverdagsrådgivning giver vi råd og hjælp til ting i hverdagen. Det kan være familiesammenføringssager, fornyelse af opholdstilladelser, skrivelser fra det offentlige,  bisidder hjælp, spørgsmål om fagforeninger eller forsikringer, hjælp til boligsøgning, køb af flybilletter, indrykning af køb og salg sider, jobsøgning, og alt derimellem.

Vi arbejder også sammen med de berørte instanser om at løse problemet. Ofte starter vi en sag op om onsdagen og arbejdere videre når relevante kontorer er åbne.

}

Onsdage 18:30 – 20:00

Hvis kemien ikke passer

Hvis kemien ikke passer mellem den danske netværksfamilie og flygtningefamilien eller den ene af parterne ikke ønsker at deltage af andre grunde, kontaktes en aktivitetsleder og der findes en løsning.

Tavshedspligt og børneattest

Alle deltagere i Multi Kulturelt Netværk har tavshedspligt, og der er indhentet børneattest på alle.

Samarbejdspartnere

Banegårdspladsen 2 Kalundborg
Følg os på Facebook