KFN – Kalundborg Flygtninge Netværk

Vi huser lektiecafeen for børn, unge og indvandrere,
og Multikulturelt Netværk, der arbejder med integration

Frivillighuset

Er hjemsted for Kalundborg Flygtninge Netværk og Multikulturelt Netværk

Begge arbejder for god integration af flygtninge og indvandrere i Kalundborg Kommune.

KFN driver lektiecafeen, hvor der gives lektie og studiehjælp til alle interesseret fra de yngste skoleklasser til videregående uddannelser.

Multikulturelt Netværk formidler netværksfamilier til flygtninge. Løser forskellige ad hoc opgaver

I fællesskab drives Hverdagsrådgivningen, der hjælper og vejleder med hverdagens små og store problemer

Lektiecafè

Vi tilbyder hjælp med skolearbejde for indvandrere og flygtninge i Kalundborgområdet. Lektiecaféen ligger i vores lokaler hos SYMB, i banegårdsbygningen på stationen. Caféen er for alle fra 0 klasse til studerende på videregående uddannelser.

Hverdagsrådgivning

I vores hverdagsrådgivning giver vi råd og hjælp til ting i hverdagen.

MKN - Multikulturelt Netværk

Multikulturelt Netværk skaber kontakt mellem flygtninge og danske familier, for en god og hurtig integration i samfundet. Vi tager udgangspunkt i flygtningenes egne håb og resourcer.

Banegårdspladsen 2 Kalundborg
Følg os på Facebook